Mesto:Kovin
Adresa:Cara Lazara 197
PTT:26220
Opština:Kovin
Telefon:013/744-896
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.gimeko.edu.rs
Prvi e-mail:gimnazijakovin@yahoo.com
Drugi e-mail:
Facebook:

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „BRANKO RADIЧЕВИЋ“ – KOVIN

 

Место: Ковин

Општина : Kovin

 

Адреса:  Цара Лазара 197,

               26220 Ковин

 

Телефон: 013/742-300   013/744-896

Телефакс: 013/742-300

Е-маил: гимназијаковин@yахоо.цом       


 

Школа је основана решењем СО Ковин 25.03.1964.год. под именом Гимназија „Бранко Радичевић“. Школа је у почетку била смештена у згради Пољопривредне школе, имала је друштвено-језички и природно-математички смер. Први директор школе био је Душан Анђелков. 18.03.1972. гимназија је пресељена у нову школску зграду. Од 1976.-1986.год.школа престаје да буде класична гимназија и наставља са радом као школа општег и усмереног образовања. Од 1986-1989. била је школа општег типа са програмерским смером и смером сарадник у природним наукама. Од школске 1989/90 поново је гимназија општег типа, друштвено-језицког и природно-математичког смера. Мешовита школа гимназија и економска школа постала је 27.12.2004. А од школске 2005/06 има смерове : друштвено-језички, општи смер , економски техничар.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Живка Чернох

Телефон: 013/742-300    013/744-896

Е-маил: цхернох@цат-нет.цо.yу   

 

Биографија:

Рођена у Сарајеву 02.07.1963. Завршила филозофски факултет у Сарајеву одсек-историја 1987.год. Радила у Српској књижевној задрузи, Осигурању „Стари град“, а од 1995/06 ради у неколико основних школа у ковинској општини. Директор гимназије је од  августа 2004. године.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

Председник школског одбора: Синиша Бундра

Телефон: 022/640-448

Е-маил:  –

Остали чланови школског одбора: Миљко Топаловић, Панталеја Секулић, Марија Шогор, Радован Булатовић, Милосав Вујовић, Благица Царан, Сандра Аћимовић, Гордана Михајловић-Букач.

                                                

Језичка структура:

Наставни језици: српски jezik

Материњи језик са елементима националне културе:  –

Страни језици: енглески, француски, руски и немачки језик

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

Школе у земљи са којима сарађује:  

  • Пољопривредна школа „Ковин“ Ковин,

  • Економска школа Смедерево,

  • Економска школа Панчево

Школе у иностранству са којима сарађује:

Програми и пројекти у току: Превенција, ПАС, Самовредновање, ШРП, Трафикинг, СОС телефон-ученици волонтери у оквиру програма Превенције болести зависности.

 

Специфичности:

Од 1998.године у истој згради ради основна школа“Десанка Максимовић“ што нам отежава услове рада. Гимназија и економска школа „Б.Радичевић“ је носилац права коришћења зграде, опреме и средстава.  Иначе и поред отежаних услова, школа има добре резултате рада и успехе ученика на свим нивоима такмичења. Школа организује 2-3 пута годишње у ковинском Дому културе песничке вечери, дебатне клубове и драмске представе. Школа је уз помоћ заједнице и дела сопственим средствима 2005. године штампала књигу поезије ученика Новице Јеремића и Јоване Грбовић.

Такође је регистрована за проширену делатност „Обучавање лица за рад на рачунару“. Поседује и сертификат Привредне коморе Србије за школу рачунара, односно испуњава стандарде за основно ИЦТ образовање корисника од 2005.године.