Mesto:Niš
Adresa:Vožda Karađorđa 27
PTT:18100
Opština:Niš
Telefon:018/522-044
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Nišavski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.borastankovic.edu.rs
Prvi e-mail:info@borastankovic.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Историјат школе

Гимназија Бора Станковић основана је 1. септембра 1969. године одлуком Скупштине општине, донетој на заједничкој седници Општинског већа и Већа друштвених делатности. Гимназија је у свом саставу имала 26 одељења, четрдесетак наставника и око 900 ученика. Гимназија Бора Станковић, као трећа нишка Гимназија, има релативно кратак али позитивно – стваралачки век постојања. Формирана поделом Прве нишке гимназије, она је настала као резултат нараслих потреба у области образовања на средњем ступњу и као израз жеље да се пређе на нове, повољније и образовним потребама адекватније услове. Овакво решење би Гимназијама Бора Станковић и Стеван Сремац, школама смештеним под истим кровом, омогућило успешнију реализацију наставних садржаја, већу ефикасност васпитних напора, непосредније контакте њихових васпитача и васпитаника, повољније одвијање наставних и ваннаставних активности…

У скромним материјалним и просторним условима, школа је почела са радом верујући да васпитање и образовање имају смисла само као снаге које руше границе и стварају путеве зближавања научне мисли, ангажују способности младих и уче их размишљању, креирању и решавању проблема. Школску зграду у Улици Вождовој 27, површине 3874 м2 користе Гимназије Стеван Сремац и Бора Станковић. Просторна оптерећеност (дневно кроз школу прође 1600 ђака) отежава рад. Школа Бора Станковић у својој смени користи 24 учионице, од којих су четири мањег капацитета и не задовољавају норматив коришћења простора. Заједнички се користе кабинети за физику, хемију и биологију и фискултурна сала. Издвојен је кабинет за информатику и рачунарство и библиотека са преко 10 хиљада књига. Редовна настава, системски организована и високо стручни кадрови, била је основни облик кроз који су се циљеви и садржаји наставних области са успехом спроводили и остваривали. Захваљујући савесности и одговорности професора, њиховој наставној и педагошкој стручности, њиховом залагању, школа је из године у годину стицала завидан углед и реноме.

Од 1. септембра 1969. године директор школе био је Новица Живковић, професор српског језика, педагог и васпитач, публициста и преводилац. Пензионисан је 29. 7. 1977. године. Од 1. августа 1977. године функцију директора обавља Олга Медојевић, професор књижевности и српског језика, пензионисана је и на њено место 11. новембра 2002. године долази садашњи директор Љиљана Златановић, професор математике.

Гимназија, као тип школе и поред својих позитивних својстава – уходаних наставних и организационих форми, стабилних наставних програма, високо стручних кадрова, традицијом и резултатима стечене популарности, пружањем знања из општег образовања, од 1978. године прерасла је у усмерену школу и дозивела крупне реформске захвате. Гимназија Бора Станковић уписала је те 1978/79. године одељења математичко-техничке, графичке и геолошке струке. Деликтан задатак увођења нових наставних програма, школа је успешно решила ангажујући за наставу високо стручни кадар са факултета и из привреде. Од школске 1981/82. године Гимназија Бора Станковић уписује само математичко-техничку струку која постаје и њено опредељење. Програми математичко-техничке струке били су амбициозни и давали су солидну основу ученицима за даље образовање, а школа стиче имиџ математичке школе.

Од школске 1987/88. године Гимназија постаје природно-математичка школа. Срећна је околност што се кроз реформу образовања није много удаљавала од гимназијских програма. Захваљујући тој чињеници на конкурсе за упис у први разред јављали су се најбољи ученици по успеху и склоностима ка истраживању и иновирању. Они су међу најбољим студентима на техничким факултетима и факултетима природних наука. Са таквом основом закорачили смо поново у гимназијски концепт образовања од школске 1990/1991. године. Школа има 24 одељења и 790 ученика. Определили смо се за природно-математички и друштвено-језички смер. И даље је школа селективна по избору ученика, а интересовање за упис је велико. Од укупног броја који се пријави за упис у први разред, 80% су носиоци дипломе „Вук Караџић“. Успех ученика на крају школске године креће се око 99% од тога је 60% одличних ученика. На пријемним испитима за факултете ученици наше школе су у самом врху ранг-листа, студенти генерације, будући креативни и научни потенцијал који достојно афирмише школу. За свој рад школа је добијала признања од којих су најзначајнија: „Учитељ Таса“, награда Културно просветне заједнице Ниша и Признање Први мај са плакетом.