Mesto:Bačka Palanka
Adresa:Trg bratstva jedinstva 23
PTT:21400
Opština:Bačka Palanka
Telefon:021/751-235
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Tamara Antić
Telefon direktora:+381(21) 6041-791
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.gimnazijabp.edu.rs/
Prvi e-mail:rade@gimnazijabp.edu.rs
Drugi e-mail:gimbap@eunet.rs
Facebook:https://www.facebook.com/gimbp/?fref=ts
skola1Gimnazija u Bačkoj Palanci je osnovana januara 1945. godine. kao nepotpuna mešovita gimnazija. 1948. godine dobija naziv potpuna mešovita gimnazija. Godine 1975. se transformiše u Centar za srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje radnika u društvenim delatnostima, 1 1990. godine odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije postaje gimnazija opšteg smera.
Gimnazija je prva srednja škola u našoj Opštini. Do danas, ova škola je obrazovala hiljade učenika, koji su uspešno završili fakultete, magistrature i doktorske studije. U našoj sredini, republici i inostranstvu mnogo je lekara, inženjera, profesora, advokata, doktora nauka koji su završili našu Gimnaziju.

Učenici naše Gimnazije su bili Doktor atomske fizike, poznati svetski stručnjak Milan Kurepa, Doktor matematike profesor Bakmaz Miodrag. Nastavu u školi je izvodilo preko 200 profesora. Danas Gimnazija ima 576 učenika u 20 odeljenja i 40 profesora.skola2Nastava je stručno zastupljena, svi profesori su sa VII stepenom stručne spreme, a ima i jedan magistar. U školi se kao strani jezici uče: ruski, engleski i nemački. Fakultativno se sluša slovački. Nastava informatike je zastupljena u svim razredima i izvodi se u odgovarajućim kabinetima. Broj učenika putnika je oko 32%, koji putuju na relaciji od 5 – 45 km.