Mesto:Beograd
Adresa:Kamenička 2
PTT:11000
Opština:Savski venac
Telefon:011/262-1955
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Duško Babić
Telefon direktora:011/218-5841
Telefon sekretara:
Tip škole:Specijalna škola
Sajt:http://www.filoloska.edu.rs
Prvi e-mail:filoloska_gimnazija@yahoo.com
Drugi e-mail:dusko.babic@yahoo.com
Facebook:

O Nama

 

Filološka gimnazija je jedinstvena specijalizovana škola za nadarene učenike, čiji je osnovni zadatak filološko obrazovanje mladih. U našoj školi, koja od 2007. godine ima status škole od posebnog nacionalnog značaja, proučava se deset jezika i to osam živih (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski, kineski i japanski ) i dva klasična  (latinski i starogrčki).  U Filološkoj gimnaziji  odvijaju se  različiti oblici  dodatnog rada, pripremaju predstave na srpskom i stranim jezicima, objavljuju  školski  časopisi iz različitih oblasti i razvijaju  kreativni potencijali učenika.  Proučavanje mnoštva jezika doprinelo je i bogatoj međunarodnoj saradnji koja zauzima značajan deo aktivnosti Filološke gimnazije. Naši učenici na najbolji mogući način predstavljaju školu tako što odlaze na studijska putovanja i učestvuju na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.  Nadamo se da će se među njima naći oni  koji će ostaviti značajan trag u srpskoj nauci, kulturi i umetnosti, kao što su to činili bivši učenici i profesori naše škole,  Jovan Cvijić, Stevan Sremac, Milutin Bojić, Vojislav Ilić, Bogdan Popović, Milan Rakić, Nikolaj Velimirović i mnogi drugi.

Škola se izdvaja od drugih  i po predmetima koji su u njoj izučavaju. Za razliku od drugih srednjoškolaca, naši učenici proučavaju srpski jezik i književnost kao dva odvojena predmeta, što im omogućava da steknu široka znanja i o jeziku i o književnosti. Uvod u opštu lingvistiku je takođe poseban predmet. Latinski  jezik proučava se sve četiri godine, a na časovima Osnova klasičnih nauka, učenici se upoznaju sa rimskom i grčkom kulturom i civilizacijom. Predmet Osnovi prevođenja, koji se izučava u trećem razredu gimnazije, upoznaje ih se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja i osposobljava za dalje usavršavanje u ovoj oblasti.  Na časovima Retorike naši maturanti imaju priliku da razvijaju veštinu lepog govorenja i primenjuju znanja iz stilistike. Profesori posebno podstiču istraživači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata, negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti ni kvalitetno opšte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).
Gimnazija se nalazi u samom centru grada i raspolaže sa 26 savremeno opremljenih učionica, fiskulturnom salom, bibliotekom i računarskim centrom. Gimnaziju pohađa preko 670 đaka u 28 odeljenja (7 odeljenja po godini i to – englesko, francusko, rusko, nemačko, odeljenje za klasične jezike, italijansko/špansko i kinesko/japansko). Prvi strani jezik zastupljen je sa 5 časova nedeljno, a drugi strani jezik sa tri časa nedeljno. U Filološkoj gimnaziji radi 97 nastavnika,od kojih 14 magistara i 4 doktora nauka. Nastava se odvija  u dve smene.