Mesto:Kraljevo
Adresa:Dositejeva 44b
PTT:36000
Opština:Kraljevo
Telefon:036/312-601
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.estsnikolatesla.edu.rs
Prvi e-mail:estsntesla@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Elektro-saobraćajna tehnička škola „Nikola Tesla“ formirana je kao samostalna škola 01.01.1991. godine izdvajanjem iz Tehničkog školskog centra „14. oktobar“. U okviru pomenute škole 1970. godine počela je sa radom elektro-tehnička struka sa dva svoja odeljenja. Novembra 1971. godine postavljen je kamen temeljac za novu školsku zgradu u Kidričevoj (danas Dositejevoj) ulici. Sa otvaranjem elektro-odseka, odlučeno je da se Centar učlani u zajednicu elektrotehničkih škola Srbije. U cilju šireg informisanja radnika, učenika i roditelja o radu i rezultatima kao i problemima u školi, TŠC je počeo sa izdavanjem školskog lista „Mladi radnik“. Novu 1973. školsku godinu radnici i učenici škole dočekali su u novoizgrađenoj zgradi na mestu gde se škola i danas nalazi. Godine 1977. osnovan je školski hor koji je postigao inzvanredne rezultate na svim rangovima takmičenja- od školskih do saveznih. Sa početkom školske 1998/99. godine uvedena su i dva odeljenja saobraćajne struke. Izdvajanjem ovog, saobraćajnog i elektrotehničkog područja 1991. godine nastala je današnja škola.

Школа данас

Danas škola ima 28 odeljenja u trogodišnjem i četvorogodišnjem školovanju sa 10 obrazovnih profila i dva područja rada: elektrotehnika (18 odeljenja) i saobraćaj (10 odeljenja) sa velikim brojem obrazovnih profila. Škola organizuje i specijalističko obrazovanje (V stepen) i školu za obuku vozača. Ono što je ponos svake Škole, a to su njeni učenici, na svim značajnim takmičenjima osvajaju vredne nagrade i medalje. Ti uspesi su najveće merilo kvaliteta škole danas.

Школски простор

Srednja elektro-saobraćajna tehnička škola se nalazi u Dositejevoj 44b, na izlaznom putu iz Kraljeva ka Kragujevcu, preko puta Hrama Svetog Save. Škola raspolaže sa 10 kabineta, 13 učionica opšte namene i 3 radionice u kojima se odvija praktična nastava. Učionice i radionice su raspoređene na dva sprata, a u sklopu škole nalazi se i fiskulturna sala, zubarska ordinacija i zavidan vozni park. Rad se odvija u dve smene uz mesečnu promenu smena. Pored svojih prostorija, u cilju ostvarivanja nastavnog plana i programa, škola koristi i objekte društvene sredine, odnosno radne organizacije za ostvarivanje onih programskih sadržaja za koje škola nema uslova. Veliki broj učenika biva raspoređen u privatna ili društvena preduzeća radi ostvarivanja praktične nastave. Takođe, jedan broj učenika ostvaruje praktičnu nastavu van Kraljeva.