Mesto:Jagodina
Adresa:Kneginje Milice bb
PTT:35000
Opština:Jagodina
Telefon:035/245-340
Školska uprava:Jagodina
Školski okrug:Pomoravski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://etsjagodina.edu.rs
Prvi e-mail:ekojag@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

На основу закона о усмереном образовању и васпитању, Скупштина општине Светозарево/Јагодина/ на седници од 31. марта 1987. године разматрала је ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА СРЕДЊЕГ УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЈАГОДИНА  и донела одлуку о укидању постојећих ООУР-а усмереног образовања ‘Светозар Марковић’ и ООУР-а ‘Вељко Влаховић’ који су деловали у оквиру РО за усмерено образовање ‘Светозарево’.

На истој седници донета је одлука о оснивању 4 школе средњег усмереног образовања и то:

  1. Културно-језичке и природно-математичке струке као самосталне самоуправне организације од посебног друштвеног интереса
  2. Електротехничке, металуршке и грађевинске струке, као самосталне самоуправне организације од посебног друштвеног интереса
  3. Правно-биротехничке, металуршке и грађевинске струке, као самосталне самоуправне организације од посебног друштвеног интереса
  4. Машинске, прехрамбене и угоститељско – туристичке струке, као самосталне самоуправне организације од посебног друштвеног интереса

Истовремено је Скупштина општине разматрала и усвојила Елаборат о друштвеној и економској оправданости реорганизације школске мреже усмереног образовања у Јагодини.

У Елаборату се као разлог оснивања средње школе правно-биротехничке и текстилне струке наводе кадровске и укупне друштвене потребе Јагодине као политичког, привредног и административног центра Поморавља, као и традиција и потреба за стручњацима текстилне струке у фабрикама конфекције ‘Ресава’ /предратни ‘Роот’/ и штофова ‘Бранко Крсмановић’ /предратни ‘Теокаревић’/ у Параћину.

Оснивач школе била је Скупштина општине Јагодина која је будућој школи правно-биротехничке и текстилне струке одредила простор и део имовине из укинуте ООУР ‘Светозар Марковић’ /бивше Гимназије/ у улици Слободана Пенезића Крцуна бр.1.

До конституисања средње школе, као организације у оснивању, за инокосног пословодног органа – директора именована је Вера Велимировић, дугогодишњи професор математике.

Предвиђено је било да школа почне са радом 1.9.1987. године. Званична регистрација школе извршена је 23. априла 1987. године у Окружном привредном суду у Крагујевцу под бројем фи-193/87. Делатност школе према овом решењу обухвата средње усмерено образовање и васпитање И, ИИ, ИИИ и ИВ разреда, као и И, ИИ, ИИ, ИВ и В степена стручности за струке: правно-биротехничка, друштвена самозаштита, текстилна и економско-комерцијална струка.

Решењем о промени назива од 30. јуна 1987. године школа добија име Средња школа за усмерено образовање ‘Славка Ђурђевић’, са потпуном одговорношћу, да би 28. августа исте године за в.д директора била постављена Вера Велимировић. Решење је потписао председник Савета ООУР-а Миодраг Ј. Вучковић у оквиру новоформиране РО за усмерено образовање ‘Светозарево’.

По сећању Вере Велимировић, која је за директора постављена 10. новембра 1987. године почетни проблеми школе били су везани за смештајни простор, консолидовање наставног особља, које је долазило из неколико школа, питање школског инвентара и опреме. Током септембра месеца исте године, у тзв. ‘малој школи’ у ул. Максима Горког опремљена је радионица за текстилну струку уз помоћ РО ‘Ресава’ из Јагодине која је за будуће Текстилце уступила десетак савремених шиваћих машина. Током првог полугодишта у самој школи опремљен је кабинет за дактило-структуру.