Mesto:Kula
Adresa:Maršala Tita 113
PTT:25230
Opština:Kula
Telefon:025/729-150
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Jasmina Đurković
Telefon direktora:025/729-150
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.etskula.com
Prvi e-mail:profes@ptt.rs
Drugi e-mail:kulaekonomska@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Ekonomsko-trgovinska-skola-Kula/120440661310156?fref=ts

ek_kulaLIČNA KARTA ŠKOLE

NAZIV: EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
MESTO: KULA
ADRESA: MARŠALA TITA 113
TELEFON/FAKS: 025/729-150
E-mail: kulaekonomska@gmail.com OPŠTINA: KULA, OKRUG: ZAPADNOBAČKI
MATIČNI BROJ ŠKOLE 08005214

Ovako je počelo

Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli počela je sa radom 05.09.1960. godine. Smeštena je u zgradi napravljenoj 1935. godine. Objekat je prvobitno bio namenjen za administrativnu ustanovu (za potrebe suda), a od 1960. godine pripalo joj je istaknuto mesto u vršenju prosvetne i kulturne misije, pošto je u punom smislu bila žarište oko koga su se okupljali mladi, gde su sticali znanja i iz nje odlazili obrazovani i sa novim shvatanjima i novim pogledima.

Ovako je danas…

Ekonomsko – trgovinska škola je srednja stručna škola koja daje i opšte i stručno obrazovanje, razvija veštine i priprema učenike za dalje školovanje ili rad. Zadaci koje naša škola uspešno obavlja su :
– obezbeđuje sticanje opšteg i stručnog obrazovanja, baziranog na savremenim dostignućima nauke, tehnologije i prakse;
– učenicima daje stručnu obuku za određena zanimanja i poslove, u skladu sa potrebama savremene privrede;
– podstiče stručni razvoj učenika u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva, i razvija njihova interesovanja za novim znanjima i daljim stručnim obrazovanjem;
– spaja obrazovanje i odgovarajuća polja rada kroz direktnu saradnju sa preduzećima u kojima se odvija deo stručnog obrazovanja;
– nudi aktivnosti koje potpomažu sticanje opšte kulture i razvoju kreativnost, umetnosti i sporta.

Danas škola ima 600:

Ekonomija, pravo i administracija – obrazovni profili:
– poslovni administrator – 7 odeljenja

Trgovina, turuzam i ugostiteljstvo – obrazovni profili:
– trgovac – 3 odeljenje

U školi je zaposleno 87 radnika, od toga 72 čine nastavnici, stručni saradnici i rukovodeći kadar, a 60 je sa visokom stručnom spremom i 15 pomoćnih radnika.

Trogodišnji obrazovni profili:

-kuvar,
-konobar,
-poslastičar,
-trgovac.

Škola raspolaže školskom zgradom, đačkom radionicom u kojoj učenici obrazovnog profila konobar, kuvar i poslastičar obavljaju praktičnu nastavu, kao i školskim kioskom u kojem učenici obrazovnog profila trgovac obavljaju praktičnu nastavu.

Četvorogodišnji obrazovni profili:

poslovni administrator,
-ekonomski tehničar,
-komercijalista.

Nastavnim planom i programom za ove obrazovne profile predviđeni su predmeti kojima se stiču pre svega znanja i veštine iz oblasti administracije, računovodstvenih i finansijskih oblast, oblasti spoljne i veletrgovine, kao i oblasti ekonomije, prava, organizacije, menadžmenta i preduzetništva. Tokom školovanja stiče se i opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona. Specifičnost obrazovnog profila komercijalista je u tome što učenici izučavaju dva strana jezika, a poslovna korespondencija u radu virtuelnog preduzeća obavlja će se na engleskom jeziku. U trećem i četvrtom razredu realizuje se blok nastava u preduzećima i u školi, u takozvanim virtuelnim preduzećima. Cilj ovog oblika nastave je da se stečena znanja provere u praksi.  Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim potrbni radnici sa ovakvim kvalifikacijama.

virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi odgovarajućih službi preduzeća. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku o poslovanju preduzeća, a onda i da ih primene. Poslovanje takvih preduzeća realizuje se u za to posebno opremljenim učionicama, koje su opremljene kancelarijskim nameštajem, kancelarijskom opremom i potrošnim materijalom, savremenim računarima i drugom opremom koja je neophodna za obavljanje poslova.

Ostale aktivnosti

Posebna pažnja se posvećuje uspostavljanju sistema kvaliteta rada škole na svim nivoima i podsticanju i razvijanju novih znanja i motivacije kod učenika kroz redovan, dodatni rad i sekcije. U tu svrhu nastavnici koriste raznovrsne metode kojima podstiču radoznalost, pažnju i razvoj kritičkog mišljenja. Učenici se podstiču na samostalno korišćenje različitih izvora znanja, a pohvale, nagrade i isticanje pozitivnih primera ponašanja i postignuća učenika postali su redovna praksa. U cilju obezbeđivanja što kvalitetnijih uslova za rad učenika i zaposlenih u školi se sprovodi samovrednovanje . Samovrednovanje predstavlja centar sistema kvaliteta obrazovanja, to znači da je škola kao ustanova profesionalaca i stručnjaka dobila mogućnost da planira sopstveni razvoj i da bude ravnopravni partner prosvetnim vlastima u uspostavljanju, unapređivanju i obezbeđivanju kvaliteta rada. Cilj samovrednovanja je unapređenje kvaliteta rada škole, to je istovremeno i znak da škola prihvata odgovornost za sopstveni rad i razvoj.

Značajan zadatak škole je usmeravanje mladih generacija na zajednički život u savremenoj, evropskoj, multietičkoj državi, kroz uvažavanje i poštovanje etičkih, kulturnih i jezičkih različitosti i podizanja nivoa profesionalizma i efikasnosti u obrazovanju. Škola ima visoko profesionalan, kreativan i motivisan kadar, koji promoviše kulturu i neguje pravednost, toleranciju i konstruktivnu komunikaciju – koji je sposoban da odgovori i na posebne obrazovne potrebe i potrebe etničkih manjina.

 

Ekonomsko-trgovinska škola Kula

Ekonomsko-trgovinska škola iz Kule nastala je davne 1960. godine kada je i počela  sa radom. Smeštena je  u samom centru Kule u glavnoj ulici.

Od samog osnivanja ovoj školi je pripalo istaknuto mesto u vršenju prosvetne i kulturne misije. Danas je to vodeća škola u kojoj se traži ,,mesto više“ u regionu iz oblasti:

  • Ekonomije, prava i administracije i
  • Trgovine, ugostiteljstva i turizma

Visoko obrazovni nastavni kadar, savremeno opremljene učionice i specijalizovani kabineti, zanimljivi i perspektivni obrazovni profili čine našu školu pravim izborom za vaše dete.

UPIS U ŠKOLSKU 2017/2018.

Ove školske godine kod nas možete upisati sledeće obrazovne profile:

  1. Komercijalista –IV stepen ; 1 odeljenje (30 učenika)
  2. Poslovni administrator – IV stepen ; 1 odeljenje (30 učenika)
  3. Ekonomski tehničar – IV stepen; 1 odeljenje (30 učenika)
  4. Trgovac/poslastičar – III  stepen; 1 odeljenje (15+15 učenika)
  5. Kuvar – III stepen; 1 odeljenje (30  učenika)

O smerovima:

Komercijalista

Uobičajeni poslovi koje komercijalista vrši su: potraga i povezivanje sa snabdevačima i kupcima, postizanje međusobne saglasnosti u pogledu prodaje robe ili usluga, osiguranje pravilnog prenosa robe, obavljanje administrativnih i ostalih kancelarijskih poslova.  Naši učenici uče dva jezika u ovom smeru, jer je to naophodno za dobrog komercijalistu. Izuzetno zanimljivi predmeti, odličan odnos između opštih i stručnih predmeta i metode rada nastavnika čine ovaj smer jednim od najpoželjnijih u našoj školi. Posle završetka školovanja učenici mogu da se zaposle, a mogu i da nastave školovanje na raznim fakultetima.

Poslovni administrator

Poslovni administrator obavlja poslove koji su vezani za planiranje i organizaciju rada u kancelarijskim uslovima. Ovo zanimanje posvećuje pažnju arhiviranju podataka i njihovom sortiranju kao i dnevnoj evidenciji razne papirologije. Vodi računa da su svi radnici prisutni i povremeno vrši organizaciju sastanaka. Teorijska znanja koja stiče su iz oblasti ekonomije, prava i administrativno-pravnih poslova kao i opšte poznavanje menadžmenta. Posao se obavlja u kancelariji, a veći deo dana provodi se uz radni sto i računar. Učenici u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kuli se obučavaju na najmoderniji način za ovo zanimanje tako što simuliraju rad u preduzeću preko tzv. ,,virtuelnog preduzeća“ na predmetu ,,obuka u birou“. Posle završetka školovanja učenici mogu da se zaposle, a mogu i da nastave školovanje na raznim fakultetima.
Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar radi u bankama ili ekonomskim preduzećima, uglavnom u svojoj kancelariji. Sa vremena na vreme u obzir dolazi i rad za šalterom. Bavi se finansijama, marketingom, knjigovodstvom i drugim ekonomskim delatnostima. Aktivno koristi računar. Neophodno je da bude precizan, snalažljiv, organizovan i otvoren za komunikaciju.
Učenici u našoj školi vole ovaj smer zato što on pruža najšira znanja i posle završenog četvrtog razreda mogu da  upišu  razne fakultete širom zemlje i u inostranstvu, a i da se zaposle u svim privrednim društvima.
Trgovac

Trgovac obavlja  različite radove sa robom koja se kupuje i prodaje. Dužnost prodavca je da na ljubazan i uslužan način kupcu saopšti pojedinosti o ceni, kvalitetu i uslovima kupovine određenog proizvoda. Ukoliko se kupac odluči da kupi proizvod, prodavac vrši naplatu i stavlja kupljenu robu na spisak dnevne prodaje, naručuje i otpremljuje robu, obračunava blagajnu i uplaćuje pazar. Može da se zaposli u svim preduzećima koja se bave trgovinom. Smer trgovac u našoj školi prati novi program koji je prilagođen zahtevima tržišta. Bitna je činjenica da sve više trgovinskih lanaca moraju da zapošljavaju samo školovane trgovce. Evo prave prilike da steknete diplomu trgovca i obezbedite sebi posao!

Poslastičar

Ovo zanimanje se fokusira na dekoraciju i pripremu raznih poslastica kao što su sladoledi, torte, kolači, čokolade, bombone… Pribor za rad je namenjen isključivo za kuvarske i poslastičarske poslove, a upotrebljava i mašine i druge uređaje za pripremu poslastičarskih specijaliteta. Naši učenici uče zanat u đačkoj radionici koja se nalazi u okviru škole, tako da roditelji ne moraju da  brinu gde će njihova deca da obavljaju praksu. Po sticanju diplome, mnogi naši poslastičari otvaraju privatne poslastičarnice ili se dalje školuju na ugostiteljskim smerovima pojedinih visokih strukovnih škola. Ovo je izuzetno profitabilno i perspektivno zanimanje. Omogućite ga svom detetu.

Kuvar

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. U našoj školi kuvari uče zanat u pravom restoranu, na pravim uređajima i mašinama, koriste pravi alat i escajg i iz škole izađu kao svršeni profesionalni kuvari koji svoj zanat drže ,,u malom prstu“. Oni ne čekaju na tržištu rada, njih traže sa tržišta rada! Osim naše zemlje, kuvari lako dobijaju posao i u inostranstvu, u turističkim centrima, na brodovima, u hotelima… Ko želi dalje da se usavršava na raspolaganju su mu razne visoke škole iz oblasti gastronomije, kulinarstva, hotelijerstva itd.

 

Značajan zadatak škole je usmeravanje mladih generacija na zajednički život u savremenoj, evropskoj, multietičkoj državi, kroz uvažavanje i poštovanje etičkih, kulturnih i jezičkih različitosti i podizanja nivoa profesionalizma i efikasnosti u obrazovanju. Uključivanjem u reformu škola je usmerena na stvaranje sistema koji će biti sposoban da okuplja bitne aktere i odgovori na njihove stvarne potrebe; koji je decentralizovan, efikasan i transparentan; koji upošljava visoko profesionalan, kreativan i motivisan kadar, koji promoviše kulturu i neguje pravednost, toleranciju i konstruktivnu komunikaciju – koji je sposoban da odgovori i na posebne obrazovne potrebe i potrebe etničkih manjina.