Mesto:Kragujevac
Adresa:Đure Pucara Starog 2
PTT:34000
Opština:Kragujevac
Telefon:034/341-398
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.drugagimnazija.edu.rs
Prvi e-mail:drugagimnazijakg@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

Идеја и потреба за отварањем Друге гимназије у Крагујевцу потекла је почетком 20. века. Прва гимназија постаје тесна за велики број ученика. Од оснивања до данас, велика историјска збивања, а нарочито ратови, условили су да Друга гимназија буде више пута затварана.

БИТНЕ ГОДИНЕ

23.09.1911.г. – Издвајањем пет одељења из Прве гимназије, основана је Друга гимназија. Четири следеће школске године уписиване су нове генерације ученика.

1915.г. – Okupacija zemље спречила је даљи рад школе.

1918.г.- Druga gimnazija ponovo radi, do 1928. godine.

1937. г. – Трећи почетак рада школе везан је за ову годину а трајао је до 1943.г.

1945.г. – Druga muška realna gimnazija samostalno radi do 1959. godine

1959. г. Druga muška realna gimnazija, odlukom Ministarstva prosvete spaja se sa Првом гимназијом.

19.06.1990.г. – Оснива се садашња Друга крагујевачка гимназија, а најесен исте године почиње са радом као гимназија општег типа. Првих година школа је радила у просторијама других крагујевачких школа, а највише у просторијама Прве гимназије.

01.09.2000.г. – Друга крагујевачка гимназија започиње рад у једном од најмодернијих здања на Балкану. Овај почетак рада гимназије, везује се за почетак новог века.

2002/2003.шк. г. – Пратећи савремене трендове, у гимназији се отвара одељење за обдарене ученике филолошке гимназије.

01.09.2003. – Потреба за праћењем савремених образовних токова, утицала је на доношење одлуке да се школа укључи у припремну фазу реформе гимназија, чиме је добила статус огледне школе.

2003/04.шк.г. – Интересовања ученика утицала са на одлуку о упису одељења друштвено-језичког смера.

2008/2009.шк.г. – Формирано је одељење за спортисте као подршка развоју спорта.


ЛОКАЦИЈА

Школа се налази у насељу Бубањ, које спада у део урбаног језгра Крагујевца, али услед лоших саобраћајних веза добија се утисак да је дислоцирана. Гимназија је jedan od objekata novog obrazovnog kompleksa koji se sastoji od Rektorata kragujevačkog univerziteta, Pravnog, Ekonomskog i Filološko-umetničkog fakulteta, koji koristi deo naših prostorija, kao i Centra za likovno obrazovaње ЦЕЛУС. У близини је и Škola učenika u privredi “Toza Dragović“ i Dom za učenike sredњих школа.

ПРОСТОР

Зграда школе има 6000 м2 i podeљена је на више целина. Највећи део заузимају 23 учионице, а посебну целину чини 9 кабинета. Пространи хол, библиотека са медијатеком и свечана сала омогућавају школи богату културну делатност.