Mesto:Beograd
Adresa:Antifašističke borbe 1a
PTT:11070
Opština:Novi Beograd
Telefon:011/213-5722
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Nadežda Mahović
Telefon direktora:011/2135-722
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://xgimnazija.edu.rs/
Prvi e-mail:info@xgimnazija.edu.rs
Drugi e-mail:direktor@xgimnazija.edu.rs
Facebook:

Deseta gimnazije sa imenom našeg velikana naučnika Mihajla Pupina, osnovana je ukazom Kralja Aleksandra I Karađorđevića, 6 aprila 1933. godine kao Muška gimnazija Kralja Aleksandra I u Beogradu. Škola je bila zatvorenog tipa sa internatom, samostalna vaspitna ustanova po nadžorom Ministra prosvete.
„Zadatak je doma da svoje pitomce, redovne učenike Muške gimnazije Kralja Aleksandra I u Beogradu, vaspita i pruži im dobro opšte obrazovanje, primenjujući najbolje nastavne metode i razvijajući u njima zdravo i snažno jugoslovensko nacionalno osećanje“ (citat iz Pravilnika).
Zgrada gimanzije i internat za učenike su bili smešteni na Dedinju u ulici Petra Čajkovskog broj 2.
Škola je u ovoj zgradi radila do početka rata, do školske 1941/42. godine, kada je zaposednuta od nemačkog okupacionog štaba za jugoistok. Nastavak školovanja učenici su nastavili u prostorijama osnovne škole „Vojvoda Mišić“ u Beogradu, u Prokupačkoj ulici broj 41.
Školske 1942/43. godine škola je iseljena i iz zgrade osnovne škole i preseljena u restoran „Ruski car“ na Dedinju. Školsku godinu učenici su završili polaganjem godišnjih ispita u selu Žarkovu kod Beograda.
Školske 1944/45. godine gimnazija prelazi sa radom u zgradu osnovne škole „Vožd Karađorđe“ na Avalskom putu i menja naziv u „XI mešovita gimnazija“. Školske 1945/46. godine škola se ponovo seli, sad u zgradu osnovne škole na Senjaku, i 9. oktobra 1945. godine odlukom Ministarstva prosvete menja naziv u „Mešovita gimnazija u Beogradu“.
U ovoj zgradi nastava se odvijala sve do šklske 1953/54. godine kada se vraća u svoju predratnu zgradu, potpuno osposobljenu za rad gimnazije. Avgusta meseca 1961. godine škola menja naziv u „X beogradska gimanzija“ u Beogradu.
Od 1971. godine, prodajom zgrade gimnazije SSNO-u, škola je preseljana u današnji objekat, koji je predviđen kao privremeno rešenje, ali je ostao do danas kao konačno rešenje. Donošenjem Zakona o usmerenom obrazovanju 1976/77. godine, gimnazija gubi svoj karakter, vrši se preregistracija, 1982. godine menja naziv u Obrazovno vaspitna radna orgnizacija prirodno tehničke struke „Mihajlo Pupin“ u Novom Beogradu. U ovom statusu ostaje do 1986. godine kada postaje škola prirodno matematičke struke, saradnik u prirodnim naukama. Od školske 1991/92. godine škola dobija svoj današnji naziv Deseta gimanzija „Mihajlo Pupin“ u Beogradu.
Postaje konačno gimnazija opšteg smera negujući tradiciju i nastavlja ugled generacija učenika koje su prošle kroz ovu školu.