Mesto:Beograd-Zvezdara
Adresa:Vojislava Ilića 78
PTT:11050
Opština:Zvezdara
Telefon:011/ 241-28-94
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Ružica Stojić
Telefon direktora:011 / 241-21-27
Telefon sekretara:011 / 380-77-44
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.ats.edu.rs
Prvi e-mail:ats@ats.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://sr-rs.facebook.com/ats.bgd/

   Istorijat škole

 

Josif Bukavac, arhitekta zaposlen u Ministarstvu građevina, zajedno sa svojim mladim prijateljima i kolegama, uspeo je da 1. oktobra 1902. godine dobije saglasnost Ministarstva privrede za osnivanje Večernje zanatske škole, prve privatne škole takvog tipa. Pored Josifa Bukavca, za otvaranje i rad ove škole bili su zaslužni i arhitekta Svetolik I. Popović i građevinski inženjerĐorđe B. Zlatanović. Osnovni zadatak škole bio je „da zanatlijama pribavi sva tehnička i praktična znanja, koja se u radionicama ne mogu steći, a koja su im neophodna u zanatu”.

     Godine 1905. sa radom počinje i Mašinski odsek, a Josif Bukavac je 7. septembra iste godine i zvanično postavljen za upravnika škole. Josif Bukavac je od 1902. do 1914. godine predavao sledeće predmete: Građevinske konstrukcije, Matematika i Slobodoručno i stručno crtanje.

     Godine 1907. škola menja ime i postaje Građevinsko-zanatska škola, a 1919. godine dobija status poludržavne škole i radi pod imenom Građevinsko-zanatlijska škola. U njoj su postojali sledeći odseci: građevinski, mašinski, dekorativni i elektrotehnički. Škola je tada bila smeštena u prostorijama Učiteljske škole u ulici Kraljice Natalije (sada je to ul. Narodnog fronta), a nastava je izvođena, i dalje, u večernjim časovima.
Od novembra 1922. godine Školi je priznat rang niže srednje škole, a njeni đaci su mogli da se upišu u srednju tehničku školu.

     Ideju o osnivanju srednje tehničke škole, pokrenulo je, davne 1894. godine Srpsko inženjersko društvo, koje je uvidelo nedostatak tehničara, kao važne karike između majstora i inženjera. Uprkos tome što je urađen projekat koji je sadržao i nastavni plan, do osnivanja škole nije došlo.

     Godine 1920. na osnovu Zakona o radnjama, ministar trgovine i industrije donosi Uredbu o Srednjoj tehničkoj školi u Beogradu.

     Zakon o Srednjoj tehničkoj školi u Beogradu donet je 30. marta 1922. godine, a obnarodovan je u Službenim novinama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 105, od 15. maja 1922. godine.
Nastava u ovoj školi, koja je ponela ime Državna Srednja Tehnička škola u Beogradu, počela je 22. septembra 1924. godine. Njeni učenici pohađali su sledeće smerove: arhitektonski, građevinski, mašinski, elektrotehnički. Ovakva podela po oblastima omogućila je obrazovanje uže specijalizovanih tehničara koji su uz teorijsku imali i praktičnu nastavu, kao i šestonedeljnu ferijalnu praksu koja se obavljala tokom leta, po raznim gradilištima, preduzećima i radionicama. Škola je radila kao četvorogodišnja stručna škola i postala je rasadnik budućih stručnih škola u Beogradu i Srbiji. Nastavni kadar škole činili su poznati inženjeri arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektroinženjeri, a neki od njih bili su i autori udžbenika po kojima je izvođena nastava.

     Iz ove matične škole osamostalile su se sledeće: Građevinska, Geodetska i Industrijska srednja tehnička škola – ITSŠ (školske 1947/48. godine).

     U ovom periodu škola je bila oformljena od tri odseka: građevinskog, arhitektonskog i odseka za hidrogradnju.
Škola prerasta u veliki Građevinski školski centar 27. 10. 1962. godine, u čiji sastav su ulazile sledeće škole: Građevinska tehnička škola za visokogradnju, Građevinska tehnička škola za niskogradnju, KV škola za proizvodna građevinska zanimanja i Viša škola za proizvodna zanimanja i poslovođe građevinske struke.

Danas Arhitektonska tehnička škola ima dva profila: Građevinski tehničar za visokogradnju, a od školske 2007/2008. godine uveden je novi ogledni profil – Arhitektonski tehničar. U školi ima ukupno dvadeset i šest odeljenja. Od toga je osam odeljenja Arhitektonskog tehničara i osamnaest odeljenja Građevinskog tehničara za visokogradnju.
Školska 2013/14. godina počela je sa jednim odeljenjem manje. Ministarstvo je naložilo da se jedno odeljenje ukine pa trenutno Arhitektonska tehnička škola u prvom razredu ima dva odeljenja Arhitektonskog tehničara i četiri odeljenja Građevinskog tehničar za visokogradnju.

     U nastavi su zastupljeni mnogi opšteobrazovni kao i stručni predmeti iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Pored redovne nastave učenici imaju blok nastavu iz pojedinih predmeta, kao i praktičnu nastavu. Takođe, deo nastave izvodi se i u računarskim kabinetima. U školi postoje tri kabineta u potpunosti opremljena računarima.

     Đaci naše škole su učesnici na mnogim opštinskim, gradskim i republičkim takmičenjima iz raznih oblasti i osvajaju zapažene rezultate na njima.

     Ako želite da ulepšate svoju okolinu, da naučite, između ostalog i kako se grade ekološki zdravi objekti, dođite u našu školu da to naučite i primenite u praksi.