Naši učenici, Bačić Miloš, Bođo Blanka i Krneta Nevena učestvovali su na XII Takmičenju pijanista u Zrenjaninu od 25.02. do 28.02.2012. godine i postigli sledeće rezultate: Bačić Miloš je osvojio II nagradu, Bođo Blanka III, a Krneta Nevena je dobila pohvalu. Učenici su u klasama Eve i Žužane Antalovič i pohađaju niže razrede klavira.