• Istorija muzike (II razred smš): utorak, 10.06.2014. u 9:30, soba 30 (Balunović Boris, Iritano Aleksandra, Ivanov Ilija)  
 • Istorija muzike (III razred smš): utorak, 10.06.2014. u 10:15, soba 30 (Trtica Danilo)  
 • Akustika: utorak, 10.06.2014. u 16:30, „L. Savatić“ (Ivanov Ilija)  
 • Audio tehnika: utorak, 10.06.2014. u 16:30, „L. Savatić“ (Ivanov Ilija)  
 • Korepeticija (II smš): utorak, 10.06.2014. u 11:30, soba 24 (Iritano Aleksandra)  
 • Korepeticija (III smš): utorak, 10.06.2014. u 15:00, soba 34 (Đurović Aleksandra)  
 • Uporedni klavir: utorak, 10.06.2014. u 10:00, soba 17 (Vukmirović Ana)  
 • Fizika: utorak, 10.06.2014. u 16:30, „L. Savatić“ (Jezdić Anastasija)  
 • Istorija: utorak, 10.06.2014. u 14:00, „L. Savatić“ (Funtek Jelena)  
 • Engleski jezik: utorak, 10.06.2014. u 14:00, „L. Savatić“ (Đurović Aleksandra)  
 • Italijanski jezik: utorak, 10.06.2014. u 14:00, „L. Savatić“ (Prokić K., Balunović B., Živković M., Jovanović A.)  
 • Sociologija: četvrtak, 12.06.2014. u 10:00, soba 6 (Prokić Kristina)