PRIJAVE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU PRIMAĆE SE DANA 28. i 29.05.2012. GODINE
U SEKRETARIJATU ŠKOLE OD 9 – 14 ČASOVA.