2. Rok za prijavljivanje: 15. novembar 2014. godine.  

 

3. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

    – popunjen prijavni list i fotografiju ,

    – kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ,

    – prijave obavezno popuniti štampanim slovima sa punim imenom kompozitora i nazivom kompozicije,

    – preporuku profesora za kandidate koji nisu učenici muzičkih škola ili FMU,

4. Kandidat je dužan da uplati kotizaciju  u iznosu od 4.000,00 dinara  (50 EURA za strance) na račun fonda „Nikola i Marica Cvejić “.

    

8402150760-94

 

5. Prijave ( popunjene štampanim slovima ), dokumenta i dokaz o uplaćenoj kotizaciji poslati na adresu:

 

Muzička škola “Teodor Toša Andrejević“    

ul. JNA 140, 22400 Ruma 

tel/faks: 022/ 474-042

 

6. Takmičari sami snose troškove boravka u Rumi. 

 

7. Svečani koncert pobednika i dodela diploma i nagrada održaće se poslednjeg dana takmičenja.

 

8. e-mail za informacije:  sm.muzskola@open.telekom.rs

 

 

 

http://www.muzickaskolaruma.edu.rs

http://www.nikolacvejic.rs

 

OMŠ “Teodor Toša Andrejević“, Ruma

022 474 042, 060 4322 630

 

 

 

Predsednik Fonda i Takmičenja

“Nikola Cvejić“ Georgi Minov

063 209 554