BESPLATNE  PRIPREME  IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE ZA PRIJEMNI ISPIT ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU (ZA OBA OBRAZOVNA PROFILA: MUZIČKI SARADNIK-TEORETIČAR  I  MUZIČKI IZVOĐAČ) održaće se:

U subotu, 24.03.2012. od 9 do 12h – uč. 13

U subotu, 31.03.2012. od 9 do 12h – uč. 13

U subotu, 12.05. 2012. od 9 do 12 – uč. 13

U subotu, 19.05. 2012. od 09 do 12 – uč.13