Dragi gosti opet u Zrenjaninu.
OMLADINSKI DUVAČKI ORKESTAR
PRIVATNE MUZIČKE ŠKOLE MAKÓ (HUNGARY)