Manastir Rajinovac – nastup naših učenika na proslavi manastirske slave Male Gospojine.
Pohvaljujemo!