Uplatnicu popuniti na sledeći način:

Uplatilac: Ime, prezime i adresa roditelja
Svrha uplate: Uplata donacije
Primalac: Muzička škola „Isidor Bajić“ Novi Sad
Uplata se vrši  na račun škole broj: 840-4509760-20
Poziv na broj: 2012/13.

Putem jedne uplatnice uplatiti iznos: 3300,00 din.

Ukoliko  se uplaćuje za drugo dete učenika škole putem jedne uplatnice uplatiti 2050,00 din.

Ukoliko se uplaćuje za treće dete učenika škole putem jedne uplatnice uplatiti 800,00 din.

NAPOMENA:

Za upis sa statusom vanrednog učenika 2500,00 (odnosno 1250,00 ukoliko učenik ima starijeg brata/sestru u ovoj školi).