Audicija u Kotoru, Crna Gora održaće se 9. i 10. februara 2013. godine i otvorena je za izvođače gudačkih i duvačkih instrumenata, starosti od 18 do 34 godine. Prijava za audiciju se vrši direktno na sajtu Akademije i košta 75$, otvorena je do 15.januara 2013. godine.

Izabranim kandidatima, Akademija će dodeliti stipendiju koja pokriva školarinu, smeštaj i hranu tokom osmonedeljnog boravka u Santa Barbari. Odbor za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora će snositi troškove povratne avionske karte do Amerike za izabrane kandidate iz zemalja bivše Jugoslavije, a takođe će refundirati po 50$ za troškove prijavljivanja prvih dvadeset kandidata koji se prijave i prisustvuju audiciji. Nakon zvaničnog prijavljivanja na sajtu Akademije, kandidati treba da se jave na e-mail adresu varosi.viktor@gmail.com kako bi bili stavljeni na spisak za refundaciju.

U nastavku možete pogledati dodatne informacije:
– Više informacija o letnjoj školi
– Programi i detalji o audiciji za pojedinačne instrumente
– Online prijava