Muzička škola “Dr Vojislav Vučković” Vas poziva

na koncert škole posvećen

DANU UJEDINJENIH NACIJA.

Koncert ce biti održan 24. oktobra 2009 u 17 h u sali škole