Muzička škola Milenko Živković u Paraćinu zvanično je počela sa radom 1953. godine. Izlaskom Zakona o osnovnim muzičkim školama, 1975. godine, škola biva verifikovana kao samostalna ustanova – škola sa imenom kompozitora i dekana Muzicke akademije u Beogradu Milenka Živkovica. Danas se muzička škola Milenko Živković nalazi u ulici Branka Krsmanovica br. 47, u Paraćinu.