Zahvaljujući ovako visokom plasmanu na ovom prestižnom takmičenju rad i napredak naših učenika biće praćen i podržavan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čime će im, nadamo se, biti obezbeđena i materijalna podrška za učešće na međunarodnim takmičenjima za koja se pripremaju.