Slike sa majstorskog kursa horne i kamerne muzike Boštjana Lipovšeka (Slovenija) i majstorskog kursa flaute Milene Lipovšek (Slovenija) koji su održani od 27. do 30. septembra 2012. godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“.

—> http://networkedblogs.com/DUajX