Aleksandra Latinović – Violina
Klasa prof. Anja Popović
Klavirska saradnja: Milena Maleš