Adresa: Kreativna muzička radionica i edukacija „Beruška“, ul. Cara Dušana 74/1, Beograd
Cena: 300 dinara
Prijavljivanje i dodatna pitanja: beruska_cz@yahoo.com
Muzička radionica „Beruška“ – www.beruska.rs