Podsećanje na našeg prvog školovanog kompozitora, Kornelija Stankovića, čiju 150-godišnjicu od smrti obeležavamo ove godine.

Kompozicija „Što se bore misli moje“ napisana je za klavir 1857. godine.