Novosadska sinagoga

Nedelja, 27. maj, 2012. godine, u 17h

KONCERT HORA SUNCOKRETI

polaznika muzičkog zabavišta i pripremnih razreda MŠ Isidor Bajić

Umetnički rukovodioci: Marija Josimović&Ana Kovačić

Klavirski saradnik: Marija Đokić