Koncert Duvačkog orekstra „Fran Korun Koželjski“ iz Velenja (Slovenija), Novi Sad, Sinagoga, 08. oktobar 2012. godine