Valentina Krempatić, učenica gitare iz klase prof. Aleksandra Spasojevića, u petak je imala veoma uspešan nastup u Zrenjaninu, na koncertu laureata sa prošlogodišnjeg Guitar Art Festivala.
Takmičenje Davorin Jenko: Petar Malbaša, oboa, maksimalnih 100 poena; Melanija Zurković, oboa, I – 2 nagrada, 96 poena. Oboje iz klase prof. Gordane Basta-Molnar. Korepetitor i ponosna mama Marta Malbaša. Čestitamo!