BESPLATNE  PRIPREME  IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE ZA PRIJEMNI ISPIT ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

 (ZA OBA OBRAZOVNA PROFILA: MUZIČKI SARADNIK-TEORETIČAR  I  MUZIČKI IZVOĐAČ)

održaće se:

u  subotu, 10.05.2014.  od 15.00 do 18.00

u subotu, 17.05.2014.  od 09.00 do 12.00 

u subotu, 24.05.2014. od 09.00 do 12.00

Obaveštenje o učionicama u kojima će se održati pripreme biće istaknuto na oglasnoj tabli škole!

Dobrodošli!