Želeo bih da, kao zvuk, živim kroz stvari ne pripadajući im; da slušam ne gledajući i tako vidim.