• Sreda, 28.12.2011. u 17h i 18.45h – Kostimirani koncerti
  • Sreda, 28.12.2011. u 16h – Koncert muzičkog zabavišta
  • Četvrtak, 29.12.2011. u 19h – Javni čas duvačkog odseka