• Utorak, 28.05. u 18:00 Interni čas gudača  
  • Utorak, 28.05. u 19:00 Interni čas klavira  
  • Sreda, 29.05. u 18:00 Interni čas harmonike  
  • Sreda, 29.05. u 19:00 Interni čas klavira  
  • Četvrtak, 30.05. u 19:00 Interni čas klavira  
  • Petak, 31.05. u 19:00 Javni čas klavira