23-26. 03. 2013 – Priredbe povodom dana škole

23. 03 . 2013. – Koncert grupe „Renesansa“ iz Ade
U Pozorišnoj sali u Adi, sa početkom od 18.00 sati

25. 03 . 2013. – Ðački koncert
U Pozorišnoj sali u Adi, sa početkom od 18.00 sati

26. 03 . 2013. – Koncert nastavnika
U Pozorišnoj sali u Adi, sa početkom od 18.00 sati