Upis u deveti  ciklus za polaganje praktičnih i teorijskih ispita pri Udruženju kraljevskih muzičkih škola Velike Britanije za školsku 2014/2015. godinupočinje 01. oktobra 2014. godine. Prijava audicija se vrši u sekretarijatu škole.

 Napomena: Sve informacije o abrsm-u  mogu se dobiti u sekretarijatu škole kao i na sajtu škole.