Urednicima i novinarima štampanih i elektronskih medija

Poštovani,
na takmičenju „Vatroslav Lisinski“, Beograd, učenik 3. razreda srednje muzičke škole Aleksandar Lazović, u klasi profesora Mila Vujadinovića, uz klavirsku saradnju Mile Veličković, u takmičarskoj disciplini klarinet, osvojio je 1. nagradu.

Pozivamo Vas da ovo vredno priznanje propratite u svojim informativnim emisijama i emisijama iz kulture.

Pozivamo Vas da dođete  u muzičku školu radi izrade/snimanja Vaših priloga. Kontakt osoba za dogovor o terminu je Biljana Mirjanić, direktorka škole, tel. 064 895 3360