Učenici klavirskog odseka naše škole postigli su sjajne rezultate na ovom takmičenju:

IME I PREZIME UČENIKA

KLASA

NAGRADA

ANDREA POKRIĆ

I razred omš

Dina Šuklar

I – 4

96,20 bodova

JELENA PLANJANIN

II razred omš

Snežana Tabš

I – 9

94,20 bodova

DIJANA STOJKOVIĆ

IV razred omš

Ružica Sloboda

II – 6

83,20 bodova

KATARINA  RAKANOVIĆ

III razred smš

Dina Šuklar

I – 2

96,40 bodova