56. Festival MBŠ ove godine biće organizovan u Smederevu.
Za prijavu, potrebe smeštaja i ostale informacije u vezi sa Festivalom, potrebno je da se blagovremeno javite organizatoru – MŠ Kosta Manojlović u Smederevu, na tel.: +381 26 222 534 ili putem e-maila: office@mskos.edu.rs.

http://www.mskos.edu.rs/festival/festival.htm