28.11.2014. – Tribina – stručni skup: Aktuelna pitanja u proučavanju Mokranjčevih Rukoveti. Akreditacija skupa je u toku.
Predavači: dr Sonja Marinković – Beograd, mr Nebojša Todorović – Niš
27. i 28. – Koncerti na Ubu – nadmetanje učesnika Smotre

02.12.2014. – Koncert izabranih učesnika u sali Kulturnog centra Beograda