– Propozicije kamerna muzika (u pripremi)

– Propozicije gudački instrumenti

– Propozicije gitara