7. – 13. april 2014. godine, Ub

klavir – violina – harmonika – pevanje – gitara – drveni duvači – kamerna muzika