PROGRAM:

F.Šopen: Fantazija imprompti op.66
Andrej Milosavljević, 5.OMŠ – klavir
klasa: Snežana Milosavljević, prof.

Ž.Grbić: Nevestina pesma
Tijana Stojiljković, 3.SMŠ – viola
klasa: Tomislav Milošević, prof.
klavirska saradnja: Miljana Ivanković, prof.

J.Brams: Rapsodija ha-mol, op.79 br.2
Milan Milić, 3.SMŠ – klavir
klasa: Snežana Milosavljević, prof.

G.Punjani-Krajsler: Preludijum i Alegro
Stefan Gornik, 1.SMŠ – violina
klasa: Goran Kentera, prof.
klavirska saradnja: Julijana Šulović, prof.

„Pala je magla nad Rajanovce“
Hristina Panić, 4.SMŠ – glas
Aleksandar Jovan Krstić, 3.SMŠ – kaval
klasa: Sanja Ranković, prof.
Miloš Nikolić, prof.

Kubanska igra za dve gitare
Marko Marisavljević, 2.SMŠ – gitara
Stefan Poštin, 3.SMŠ – gitara
klasa: Ana Simonuti, prof.

F.Šopen: Balada op.38 br.2 Ef-dur
Ivan Bašić, 4.SMŠ – klavir
klasa: Željka Vorkapić, prof.

H.Vijenjavski: Skerco – Tarantela
Sofija Radić, 3.SMŠ – violina
klasa: Venija Žarković, prof.
klavirska saradnja: Ivan Milunović, prof.

PAUZA

J.Hajdn: Koncert za violončelo i orkestar
Ce-dur 1.stav
Sonja Marjanović, 1.SMŠ – violončelo
klasa: Đorđe Milošević, prof.

A.Grgin: Elegija
Marija Cvejić, 4.SMŠ – violina
klasa: Vladimir Marković, prof.

V.A.Mocart: Koncert za flautu i harfu
Ce-dur 1.stav kv.299 (297c)
Katarina Bronja, 4.SMŠ – flauta
Sofija Sibinović, 4.SMŠ – harfa
klasa: Marija Nikolić – Stojanović, prof.
Dijana Sretenović, prof.

F.Šubert: Misa Ge-dur, D.167.
Kirie
Glorija
Kredo
Sanktus-benediktus
Agnus dei
Solisti:
Magdalena Antić, 3.SMŠ – sopran
klasa: Ivana Dimitrijević-Aranđelović, prof.
Bojan Bulatović – tenor, KG
Miloš Gašić – bas, KG

Hor i Orkestar srednje muzičke škole
Dirigent: Vladimir Milić, prof.

Hor pripremila: Milica Đokić, prof.

Svečani koncert u Zadužbini Ilije M. Kolarca povodom 114 godina od osnivanja škole „MOKRANjAC“

2.april 2013.
u 20 časova