Mesto:Koceljeva
Adresa:Dositejeva 1
PTT:15220
Opština:Koceljeva
Telefon:
Školska uprava:Valjevo
Školski okrug:Mačvanski okrug
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://Nema sajt
Prvi e-mail:ssvvlahov@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

 Школа је почела са радом 01.09.1980. године као С.С.У.О. Као техничка школа је верификована 1994. године.Подручја рада у којима се образују ученици су:
-mašinstvo i obrada metala,
-poljoprivreda,
-ekonomija, pravo i administracija,
-trgovina i ugostiteljstvo.
Škola radi sa 13 odeljenja.
Tehnička škola „Veljko Vlahović“ u Koceljevi verifikovana je Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije od 25.03.1994. godine da ostvaruje nastavne planove i programe.
          Škola raspolaže sa jednom zgradom površine 2000 m/2.
У текућој школској години средња школа „Вељко Влаховић“ у Коцељеви реализоваће Програм рада ангажовањем 30 радника.

 

Ове године уписом је предвиђено 5 одељења:
*Jedno odeljenje ekonomskih tehničara-30 učenika.
*Jedno odeljenje mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje-30 učenika.
*Jedno odeljenje poljoprivrednih tehničara-30 učenika.
*Jedno odeljenje trgovaca III stepen-30 učenika.
*Jedno odeljenje instalatera III stepen 1)vodovodnih, kanalizacionih i grejnih instalacija-15 učenika, 2) automehaničari-15 učenika.
          Učenici mašinske struke se obučavaju u radionicama škole, dok profesionalnu praksu izvode u fabrikama „KRUŠIK“ i „GRADAC“ u Valjevu,“STRELA-KOCELJEVA“,“AGRO-SERVIS“ Koceljeva,DP „VOĆAR“ Koceljeva i RJ „TAMNAVA“… Učenici odeljenja trgovaca praktičnu nastavu izvode u STR „Duško“,STR „Tamnava“,STR „Gaja“,STR „Žeks“,TP „Bimaks“…
          Škola je preuzela sve neophodne mere da se bolje organizuje prevoz učenika, u dogovoru sa autosaobraćajnim preduzećem Strela-Koceljeva. Dolasci i odlasci autobusa prilagođeni su školskom rasporedu, tako da učenici iz D.Crniljeva, Gradojevića, Ćukovina, Š.Kamenica, Brdarica, Draginja , Batalaga i Svileuve ne gube vreme čekajuci autobus.
          Škola ima svoju pravnu i računovodstvenu službu. Profesori su redovno pripremljeni za nastavu, kako kroz pismene pripreme, tako kroz redovno praćenje novih metodičkih i stručnih znanja. Radom škole rukovodi direktor koji ispunjavanjem svog godišnjeg plana i programa rada obezbeđuje ostvarivanje osnovnih vaspitno-obrazovnih zadataka škole. Prema materijalnim mogućnostima škola će omogućiti učešće profesora na svim seminarima. Škola će u cilju razmene mišljenja i iskustava sarađivati sa školama istih struka i zanimanja na području Mačvanskog okruga.
          U školskoj 2005/06 godini je izabran učenicki parlament čiji ce zadaci biti predlaganje i usvajanje pravila o ponašanju učenika u školi, analiza odnosa učenika i nastavnog osoblja, organizovanje školskih ekskurzija, organizovanjem proslave Nove godine u školi…