U okviru Treće smotre stvaralaštva srpskih kompozitora, a u organizaciji Muzičke škole iz Uba koncert-majstor ansambla opere Edit Makedonska iz Beograda izvela je prvi put posle 97 godina drugi stav Drugog koncerta za violinu u G-duru Petra Stojanovića koji do sada nije javno izvođen u Srbiji. Predhodno izvođenje bilo je 1916. godine u Pragu, a svirao je češki violinista Jan Kubelik.