Osnivači škole su Jelena Živković (violina) i Jelena Ušćumlić (violončelo), članice Dua Jelena.