header

Početna

|

Sve vesti

|

Škole Srbije

|

Info

Škole po gradovima

Linkovi

ZMBSS

umbps

emu

OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ"

Babušnica

firme.trzistesrbije.com/100324758/?at_id=21

Ulaz u GalIS

Osnovna škola „Despot Stefan Lazarević“ u Babušnici ( u periodu 1966-2002. škola je radila pod imenom „Ivo Lola Ribar“), započela je sa radom 1886.godine. Danas je to najveća škola u opštini, koju pohađa 644 učenika, raspoređenih u 36 odeljenja ( 24 u matičnoj školi, 11 izdvojenih kombinovanih odeljenja od prvog do četvrtog razreda u selima: Stol, Vava, Draginac, Suračevo, Kambelevac, Provaljenik, Donji Striževac, Bratiševac, Donje Krnjino, Gornje Krnjino, Radoševac, kao i jedno patronažno odeljenje ). Obrazovno-vaspitni rad obavlja 58 nastavnika i stručnih saradnika, koji izuzetno veliku pažnju poklanjaju stalnom unapređivanju kvaliteta i nivoa postignuća učenika. U školi rade tri administrativno-finansijska radnika i sedamnaest pomoćno tehničkih radnika.

U šestogodišnjem periodu u kome škola nosi ime ''Despot Stefan Lazarević'' , školom upravlja Školski odbor , a rukovodeću ulogu ima direktor škole. Od 2002.godine direktor škole je Radmila Mladenović, diplomirani matematičar, koja je i sama bivši veoma uspešan učenik ove škole.

U matičnoj školi rad je organizovan u dve fizički izdvojene zgrade koje čine funkcionalnu celinu i omogućuju nastavu u dve smene u okviru petodnevne radne nedelje.

Savremeno organizovan vaspitno-obrazovni rad izvodi se u učionicama, kabinetu za informatiku, multimedijalnom kabinetu i sali za fizičko vaspitanje. Škola raspolaže bibliotekom, sportskim terenima, kuhinjom sa trpezarijom, radionicom.

Najvažniji cilj, čijem ostvarivanju škola danas teži, je napredak svakog učenika ponaosob u skladu sa njegovim mogućnostima i intelektualnim sposobnostima, kroz aktivnosti u redovnoj, dodatnoj, dopunskoj nastavi i kroz rad sekcija ( literarne, dramske, recitatorske, novinarske, sekcije mladih matematičara, fizičara, geografa, šahovske, odbojkaške, košarkaške ). Upravo zato su učenici ove škole postizali i postižu tradicionalno dobre uspehe i u nastavi i u vannastavnim aktivnostima. To naročito ilustruju ostvareni rezultati na svim takmičenjima organizovanim od strane Ministarstva prosvete, što doprinosi afirmaciji samih učenika, škole i sredine.

Škola je nosilac dveju značajnih nagrada: u okviru ekološkog programa ''Zelena škola'''- treće nagrade na takmičenju u Vašingtonu za školsku 2002/2003.godinu; u okviru Projekta „Građanin''-druge nagrada na republičkom takmičenju u školskoj 2003/2004. godini.

Vera Cvetanović, nastavnik srpskog jezika u školi, dobitnik je godišnje nagrade ''Vasa Pelagić'', za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, ostvarivši zvanje pedagoškog praktičara godine u Srbiji i Crnoj Gori za 2004. godinu, kao i Vukove povelje za 2007.godinu.

U školskoj 2001/2002. godini započete su aktivnosti vezane za Školski razvojni plan ( Učešće na konkursu u pilot fazi ŠRP ). Izrađen je Razvojni plan kao i projekat '' Multimedijalni pristup nastavi'', kojim je škola konkurisala za dodelu granta Svetske banke i MPS RS. Realizacija ovog projekta ocenjena je od nadležnog MP RS kao jedan od tri najuspešnija projekta u pilot fazi ŠRP, zbog čega se škola našla i na sajtu Svetske banke.

Realizacijom Razvojnog plana započetom školske 2002/2003. godine, kvalitet nastave i vannastavnih aktivnosti podignut je na viši nivo, naročito posle nabavljanja nove opreme: računara, video projektora, štampača, skenera, kopir-aparata, grafoskopa, većeg broja kasetofona, ozvučenja, digitalne kamere, digitalnog aparata i formiranjem multimedijalnog kabineta u kome se nastava izvodi na savremen način.

Velika pažnja posvećena je stručnom usavršavanju zaposlenih radnika. Nastavnici i stručni saradnici učestvovali su na brojnim seminarima u Beogradu, Nišu, Pirotu, ali i u samoj školi, čiji su voditelji bili eminentni stručnjaci iz raznih oblasti: dr Ivan Ivić, dr Ana Pešikan, dr Ratko Jankov, dr Miroslav Pavlović, dr Stevan Jokić, prof.dr Ljubica Prodanović. Mnogo je primera dobre prakse nastalih u školi, koji su predstavljeni prezentacijama, publikacijama u stručnim časopisima, na stručnim seminarima.

Na XXIV Specijalizovanom seminaru o nastavi računarstva i informatike u osnovnim i srednjim školama, koji je održan 18. januara 2008.godine u Sava centru u Beogradu, u okviru teme Primeri dobre prakse, predstavio se tim nastavnika škole svojim radovima iz srpskog jezika i matematike. Predstavljanje je bilo veoma uspešno i doprinelo je uspešnoj promociji škole, lokalne sredine i postignutih rezultata.

Posebno se izdvaja učešće jedanaest timova nastavnika na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja ''Kreativna škola'', počev od školske 2005/06. godine, od kojih je sedam radova uvršteno u Bazu znanja, a škola je 2006.godine nagrađena za najveći broj radova koji su ušli u Bazu znanja.

U periodu 2002-2008. godina realizovano je dosta projekata: TWINNING projekat, Multimedijalan pristup nastavi, Unapređenje obrazovanja Roma, Evaluacija za razvoj, Moja škola - škola bez nasilja (projekat MPS RS i UNICEF-a, a škola je među prvih pedeset u Srbiji u kojima se projekat realizuje počev od 2006.godine, a 26.februara 2008.godine škola je uvrštena među dvadeset šest prvosertifikovanih škola u okviru ovog Projekta), te Samovrednovanje i vrednovanje rada škole ( realizacija u toku).

Partneri

Ministarstvo prosvete Srbije

Nacionalni Prosvetni Savet Republike Srbije

Zavod za unapređenje obrazovanja

Zavod za vrednovanje obrazovanja

Zavod za intelektualnu svojinu